Vansudska i sudska naplata
S-PAY

Što je S-PAY?

S–PAY je proizvod koji kombinira proces izvansudske i sudske naplate ili svakog procesa pojedinačno u svrhu naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

Kako funkcionira proizvod?

Izvansudska naplata funkcionira na način da se detaljno analiziraju potraživanja klijenta za naplatu, te se nakon toga pristupa pregovorima sa dužnikom pri čemu se dogovaraju modaliteti naplate mirnim putem.

Analiza potraživanja uključuje: procjenu rizika kupca, detaljnu procjenu boniteta klijenta, detaljnu procjenu boniteta vlasnika, analizu mogućnosti probijanja pravne osobnosti, analizu navika dužnika klijenta kako bi što bolje definirali i precizirali najkvalitetniji pristup pri naplati potraživanja.

Sudska naplata obuhvaća sudsko procesuiranje nenaplaćenih potraživanja za izvršene usluge prema dužnicima, kako fizičkim tako i pravnim osobama na način da agencija klijenta angažira specijalizirano odvjetničko i javnobilježničko društvo te sukladno ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji sa odvjetničkim i javnobilježničkim uredima nastavlja proces naplate poduzimanjem sljedećih radnji:

  • Izrada i dostava ovršnih prijedloga
  • Izrada i dostava opomena prije i nakon ovršnog rješenja
  • Aktiviranje i poduzimanje aktivnosti u smjeru zapljene imovine dužnika
  • Sudjelovanje u sudskim postupcima pred redovnim sudovima
  • Praćenje zapljene financijske imovine dužnika

Nakon 60 do 90 dana i izvješća o stanju predmeta slijedi potvrda predmeta od vaše strane i pokretanje sudskog postupka. Sve radnje se odvijaju u skladu sa pozitivnim propisima RH te u skladu sa dobrim poslovnim običajima u cilju očuvanja reputacije klijenta i omogućavanja daljnje suradnje s dužnicima/klijentima. Sve procesne radnje se izvršavaju u najkraćem mogućem roku te se ažurno prate i dokumentiraju.

PREDNOSTI ZA KLIJENTA

  • Brza naplata dospjelih nenaplaćenih potraživanja (smanjenje loših plasmana)
  • Smanjenje i kontrola troškova
  • Preuzimanje brige o vršnim opterećenjima u naplati (optimizacija broja djelatnika)
  • Zadovoljni i dugoročni klijenti
  • Usmjeravanje prodajnih kanala na glavnu djelatnost što rezultira boljim prodajnim rezultatima i osvajanjem većeg segmenta na tržištu

Cijena S-PAY usluge

Trošak usluge naplaćuje se u visini ugovorenog postotka u slučaju uspješne naplate potraživanja.