Procjena boniteta i kvaliteta kupaca

Ukoliko sklapate posao s novim domaćim ili stranim poslovnim partnerom, dobavljačem ili kupcem poželjno je prvo provjeriti njegovu ukupnu poslovnu sposobnost, te sukladno s tim sposobnost plaćanja i tako smanjiti rizik poslovanja. Potražnja za bonitetnim informacijama javlja se pri prvom uspostavljanju poslovnih odnosa, pri traženju kredita, kao i pri analizi burzovnih vrijednosnih papira društva radi kupnje, kod pripreme zajedničkih ulaganja (joint ventures) i sl. pa sve do raspitivanja kandidata o bonitetu tvrtke u kojoj se namjeravaju zaposliti.

  Bonitetno izvješće uključuje:
 • Opće podatke o trgovačkom društvu (naziv, sjedište, kontakte…)
 • Podatke o temeljnom kapitalu društva
 • Podatke o rukovodstvu društva (osnivači, uprava, nadzorni odbor, prokuristi)
 • Podatke o podružnicama i povezanim društvima
 • Podatke o djelatnostima društva
 • Podatke o uvozu i izvozu
 • Broj i strukturu zaposlenih
 • Podatke o revizoru
 • Financijske podatke: rezultate poslovanja u protekle tri godine (bilanca, račun dobiti i gubitka)
 • Financijske pokazatelje (likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost, profitabilnosti, investiranja)
 • Podatke o solventnosti
 • Podatke o poslovnim bankama društva

Bonitetna izvješća se rade isključivo za potrebe klijenta – naručitelja. Služe isključivo naručitelju za donošenje poslovne odluke i nisu za daljnju distribuciju.

Profitabilan kupac je tvrtka koja kroz određeno vrijeme donosi prihod koji u dovoljnoj mjeri premašuje troškove koji se odnose na privlačenje i pružanje usluge i prodaje tom kupcu.

Za Vas prikupljamo podatke o traženom kupcu, provjeravamo i uređujemo prema potrebama tržišta. Razvijamo alate koji pružaju sveobuhvatnu procjenu tržišnih rizika i time nastojimo zadovoljiti potrebe korisnika za jednostavnim i pravovremenim informacijama.