Otkup nedospjelih potraživanja

Otkup potraživanja je oblik financiranja kojim se otkupljuju nedospjela kratkoročna potraživanja od Vaših kupaca za prodanu robu ili usluge temeljem dokumenata kojima se dokazuje postojanje kratkoročnog potraživanja koje dospijeva u sljedećih 180 dana (fakture, situacije, otpremni dokumenti i sl).

Nakon prodaje potraživanja, a prije dospijeća, kao prodavatelj potraživanja stječete pravo na naplatu predujma u ugovorenom postotku od otkupljenog iznosa potraživanja. Otkupom nedospjelog potraživanja od poduzeća nelikvidna se aktiva poduzeća pretvara u likvidnu. Time je otkup potraživanja posebno dobro rješenje za brzorastuće tvrtke koje za cilj imaju rasti zajedno s nama.

    Dodatne prednosti korištenja otkupa potraživanja su:
  • eliminacija kredita iz bilance (stjecanje gotovine kada ne želite povećavati svoje zaduženje)
  • prilagođavanje sezonskim oscilacijama posla
  • reinvestiranje novca imobiliziranog u potraživanjima ponovno u poslovanje
  • fokus osoblja na osnovnu djelatnost
  • povećanje financijske kvalitete društva