Eskont mjenica

Ako naplatu potraživanja od svojih kupaca osiguravate mjenicama, Sequentia d.o.o. vam kroz eskont mjenica nudi mogućnost financiranja obrtnih sredstava u razdoblju dok čekate naplatu. Ovom uslugom omogućujemo vam da na brz i jednostavan način dođete do novca za izvršeni posao, koji je ugovoren uz odgodu plaćanja.

Eskontom, na vaš zahtjev, uz odgovarajući diskont otkupljujemo vašu primljenu mjenicu, a iznos umanjen za trošak eskonta stavljamo vam na raspolaganje. Mjenica se šalje na naplatu o dospijeću.

Rok dospijeća mjenice je od 10 dana do 60 dana.

Pri otkupu Sequentia d.o.o. odbija kamatu od dana otkupa (eskonta) do roka dospijeća mjenica i umanjen iznos za obračunate kamate (čisti iznos eskonta) stavlja na raspolaganje podnositelju mjenica u eskont.

Vlasnik prenosi mjenice indosamentom u vlasništvo Sequentia d.o.o., te na taj način preuzima regresnu obvezu.